9 / 12

Debnenie. Pred uložením prekladov – U-profilov v mieste ich osadenia vyhotovte najskôr debnenie. Na vyrovnanú ložnú plochu muriva naneste zubovou murárskou lyžicou vrstvu tenkovrstvovej malty.

Zdroj: Xella
Späť na článok

Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom

9 / 12