Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 39 / 39

6. PENETROVANIEOčistený a odprášený strop napenetrujeme. Valčekom nanášame penetráciu v množstve, ktoré sa dokáže vpiť do omietkoviny. foto: Milan Gigel