Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 38 / 39

5. NARIEDENIEHĺbkovú penetráciu si vodou pririedime v predpísanom pomere do maliarskej vaničky. Volíme najvyššiu povolenú koncentráciu. foto: Milan Gigel