Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 13 / 39

18. ZNAČENIECeruzkou značíme chyby, v ktorých stierka nevyplnila celú plochu. Grafitová značka sa nám nebude prepíjať do farieb a náterov. foto: Milan Gigel