Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 12 / 39

40. NATIERANIECelú plochu natrieme v dvoch vrstvách interiérovou disperziou. Je vhodné, aby prvý náter smeroval priečne k oknu a druhý kolmo na neho. foto: Milan Gigel