3 / 12

Elektrické pripojenie. Pripojenie elektrického zásobníkového ohrievača vody je možné formou elektrickej zásuvky alebo trvalo zapojenej prípojky. Ak nie ste oprávnenou osobou, ktorá môže vykonávať montážne zásahy do elektrických zariadení, musí to vykonať odborný remeselník s príslušným oprávnením.

Zdroj: Tomas Melikant
Späť na článok

Ako zvládnuť montáž bojlera

3 / 12