Back to the article Ako zvládnuť montáž bojlera 9 / 11
Zdroj: Tomas Melikant

Elektrické pripojenie. Pripojenie elektrického zásobníkového ohrievača vody je možné formou elektrickej zásuvky alebo trvalo zapojenej prípojky. Ak nie ste oprávnenou osobou, ktorá môže vykonávať montážne zásahy do elektrických zariadení, musí to vykonať odborný remeselník s príslušným oprávnením.

Elektrické pripojenie. Pripojenie elektrického zásobníkového ohrievača vody je možné formou elektrickej zásuvky alebo trvalo zapojenej prípojky. Ak nie ste oprávnenou osobou, ktorá môže vykonávať montážne zásahy do elektrických zariadení, musí to vykonať odborný remeselník s príslušným oprávnením.