Back to the article Ako zvládnuť montáž bojlera 10 / 11
Zdroj: Miro Pochyba

Naplnenie prístroja. Pred zapnutím ohrievača treba zabezpečiť, aby v ňom bola voda. Otvorte uzatvárací ventil v prívodnom vedení aj ventil teplej vody na armatúre (napríklad vaňový kohútik) a nechajte ich otvorené, kým sa zariadenie nenaplní a neodvzdušní. Nikdy nezapínajte prázdny ohrievač.

Naplnenie prístroja. Pred zapnutím ohrievača treba zabezpečiť, aby v ňom bola voda. Otvorte uzatvárací ventil v prívodnom vedení aj ventil teplej vody na armatúre (napríklad vaňový kohútik) a nechajte ich otvorené, kým sa zariadenie nenaplní a neodvzdušní. Nikdy nezapínajte prázdny ohrievač.