Back to the article Ako zvládnuť montáž bojlera 8 / 11
Zdroj: Miro Pochyba

Pripojenie k vodovodu. Pripojte vstup studenej vody a výstup teplej vody. Inštalatérske kliešte a vhodný montážny kľúč sú nevyhnutným náradím na správnu montáž. Dbajte aj na použitie vhodných materiálov, ktoré sú uvedené v návode na inštaláciu. Musia byť skonštruované tak, aby bezpečne vydržali prevádzkovú teplotu 100 °C.

Pripojenie k vodovodu. Pripojte vstup studenej vody a výstup teplej vody. Inštalatérske kliešte a vhodný montážny kľúč sú nevyhnutným náradím na správnu montáž. Dbajte aj na použitie vhodných materiálov, ktoré sú uvedené v návode na inštaláciu. Musia byť skonštruované tak, aby bezpečne vydržali prevádzkovú teplotu 100 °C.