Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 38 / 51

10. TMELENIEStyčné škáry vyplníme akrylátovým tmelom a zahladíme ich. Získame tak istotu, že pri maľovaní sa nám neukážu vlasové trhliny. foto: Milan Gigel