Back to the article Výroba malého záhradného čerpadla 1 / 16

8. VODA OPÄŤ PRÚDI Dej sa opakuje v nastavenej perióde. Vo vzdušníku sa vytvára pulzný protitlak vzduchu na hladinu vody. Tým je voda vytláčaná do výstupnej hadice. foto: Jozef Zahradník