Späť na článok Výroba malého záhradného čerpadla 2 / 16

1. PRIETOK POTOKA Aj keď je prietok potoka minimálny, len asi 5  l/s, postačuje. Výškový rozdiel nasávacej časti hadice a čerpadla má byť minimálne 50 cm. foto: Jozef Zahradník