Späť na článok Výroba malého záhradného čerpadla 8 / 16

11. ZÁSOBNÍK VODY Voda priteká do vstupnej nádoby, ktorá slúži ako odkaľovač a zároveň napájadlo zvierat. Plavák ukazuje, že hladina vody je približne v polovici zásobníka. foto: Jozef Zahradník