Back to the article Výroba malého záhradného čerpadla 7 / 16

10. VÝTLAČNÁ VÝŠKA Výkon čerpadla je podľa hladiny potoka pri výtlačnej výške 7 až 8 m od 30 do 80 l/h. Vytlačená voda sa zhromažďuje v zásobníku. foto: Jozef Zahradník