Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 6 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Spodná výstuha. Rovnakým spôsobom upevnite na krajné trojuholníkové štíty aj spodnú výstuhu. V tomto prípade ale s osovou vzdialenosťou asi 110 mm od základne.