Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 7 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Vnútorné štíty. Do drážok hornej a spodnej výstuhy následne vložte tri zvyšné vnútorné štítové prvky v tvare trojuholníka. Zatiaľ ich ale neupevňujte napevno skrutkami.