Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 5 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Upevnenie hornej výstuhy. Na krajné štíty pripevnite zvierky na podopretie výstuh počas montáže. Osová vzdialenosť výstuhy je asi 160 mm od vrcholu. Osaďte hornú výstuhu drážkami smerom na štítové prvky.