Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 24 / 29

4. Krátenie Z rozmietnutých dosiek si na presnú mieru skrátime jednotlivé dielce. Tam, kde sa dĺžky párovo opakujú, použijeme doraz. To zaistí bezproblémovú pravouhlosť pri zostavovaní. Foto: Milan Gigel