Back to the article Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m 6 / 21

Po výstavbe jahodovej pyramídy jednotlivé tvárnice vyplníme so zeminovým substrátom, pričom objem jednej tvárnice je 6,6 l.  Sadenice jahôd môžeme osádzať  po ukončení stavebných prác. Do jednej tvarovky odporúčame zasadiť 2 sadeničky jahôd. foto: Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.