Back to the article Vysádzame popínavý plamienok 1 / 12

5. PrimeranieSkôr než plamienok vysadíme, si ho primeriame – aj s nádobou ho vložíme do jamy. Ak je jama plytká, prehĺbime ju, naopak, ak je hlboká, dosypeme substrát alebo kompost. Foto: Dano Veselský