Back to the article Vysádzame popínavý plamienok 2 / 12

1. KameneZ miesta, kde budeme plamienok vysádzať, odhrnieme kôrový mulč, v našom prípade to bola vrstva štrku. Kamene si odložíme do pripravenej nádoby. Foto: Dano Veselský