Back to the article Skalka za jeden víkend 6 / 12

5. NAVÁŽKA ZEME IINetkaná textília prepustí vodu a zabráni zmiešaniu pôdy s drenážou. Celú plochu skalky teraz pokryjeme pôdou, pričom použijeme aj pôdu z výkopu. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner