Back to the article Skalka za jeden víkend 5 / 12

5. NAVÁŽKA ZEME INavezieme zeminu so štrkopieskom až po najvyšší bod skalky, ak treba, upravíme terén do požadovaného tvaru a uložíme naň netkanú textíliu. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner