Back to the article Praktický oddeľovač záhona 17 / 23

18. HLADENIE

Povrch obrubníka priebežne hladíme hladidlom. Zavadzajúce kolíky spílime tak, aby sme nakoniec celý obrubník vyhladili na jeden ťah.