Back to the article Praktický oddeľovač záhona 16 / 23

17. UTRASENIE

Betónom naplnený obrubník lopatou po celej dĺžke utrasieme tak, aby zmes čo najlepšie dosadla, bola kompaktná a vytvorila jednoliaty celok.