Back to the article Praktický oddeľovač záhona 1 / 23

16. NAPĹŇANIE

Lopatou opatrne začneme napĺňať telo obrubníka zmesou betónu. Dávame pozor, aby sa nám zmes neprelievala a aby sa nám lišty nerozťahovali.