Back to the article Pohodlná zeleninová záhradka 1 / 32

20. PrihŕňanieFóliu pridržiavame a opatrne ju v spodnej časti prihrnieme zeminou zo stredu plochy záhona. foto: Richard Bielek