Back to the article Ochranná stena z drevín pri vjazde do garáže 5 / 12
Zdroj: František Laššák

V STREDE obnažených miest vykopeme jamy tak, aby sme nenarušili rohy „naočkované“ mykoríznymi hubami. Dno jám pred výsadbou skypríme.

V STREDE obnažených miest vykopeme jamy tak, aby sme nenarušili rohy „naočkované“ mykoríznymi hubami. Dno jám pred výsadbou skypríme.