Back to the article Ochranná stena z drevín pri vjazde do garáže 6 / 12
Zdroj: František Laššák

ZHUTNENÉ podložie rozrušíme, prípadný betón len lokálne odstránime. Z jám vyberieme podložie aj priveľké kamene.

ZHUTNENÉ podložie rozrušíme, prípadný betón len lokálne odstránime. Z jám vyberieme podložie aj priveľké kamene.