Back to the article Ochranná stena z drevín pri vjazde do garáže 4 / 12
Zdroj: František Laššák

NA DNO JÁM nasypeme substrát a vložíme dnu koreňové baly cyprusovcov. Substrátom dosypeme okolie balov a zľahka utlačíme.

NA DNO JÁM nasypeme substrát a vložíme dnu koreňové baly cyprusovcov. Substrátom dosypeme okolie balov a zľahka utlačíme.