Back to the article Lacná obnova verandovej striešky 6 / 19

6. ODHRDZENIEOdhrdzovačom deaktivujeme zvyšky korózie a neutralizujeme zvyšky prachu z brúsenia. Ide o aktívnu ochranu, ktorá chemicky zmení hrdzu. foto: Milan Gigel