Back to the article Lacná obnova verandovej striešky 5 / 19

5. BRÚSENIEMiesta, na ktorých korózia prekvitá cez farbu von, prebrúsime papierom so zrnitosťou P80. Nebojíme sa zájsť do zdravého plechu. foto: Milan Gigel