Back to the article Ako založiť ovocný sad 1 / 13

Polievanie stromčekov je teraz veľmi jednoduché. Každých 10 m je v zemi spojka, na ktorú si len napojíme hadicu a polievame. foto Pavol Szabó