Späť na článok Ako založiť ovocný sad 2 / 13

Rozhŕňanie zeminy a súčasne zasýpanie výkopov nasledovalo hneď po zhotovení podzemných rozvodov vody. foto Pavol Szabó