Back to the article Ako založiť ovocný sad 1 / 13

Okolo všetkých stromčekov sme spravili priehlbiny z hliny, aby voda pritekala priamo ku koreňom. foto Pavol Szabó