Back to the article Ako založiť ovocný sad 1 / 13

Vykopané jamy boli pripravené pred kúpou stromčekov. Dná sme vystlali dobre vyzretým starším kravským hnojom. foto Pavol Szabó