Back to the article Ako založiť ovocný sad 1 / 13

Kultivovanie rotavátorom nebolo o nič ľahšie. Tvrdé hrudy poškodili stroj. Dokopy sme 1-krát orali a 2-krát kultivovali. foto Pavol Szabó