Back to the article Ako založiť ovocný sad 1 / 13

Rozhŕňanie zeminy a súčasne zasýpanie výkopov nasledovalo hneď po zhotovení podzemných rozvodov vody. foto Pavol Szabó