Back to the article Ako na úpravu kompostoviska 9 / 15

9. PolievaniePretože kopa nebola dostatočne vlhká ani po pridaní zeleného materiálu, museli sme ju pri prehadzovaní priebežne polievať. www.priateliazeme.sk