Back to the article Ako na úpravu kompostoviska 10 / 15

10. Zvyšky z kuchynePridali sme aj zvyšky z obeda (dusíkaté materiály). Dobré je premiešať ich s uhlíkatým materiálom (suchým) a zahrabať pod povrch. foto: www.priateliazeme.sk