Back to the article Ako na úpravu kompostoviska 8 / 15

8. Druhé prehadzovanieKeďže sme na novú kopu ukladali materiál v dvoch vrstvách, bolo ich treba premiešať a prevzdušniť. Preto sme kopu znovu prehodili na pôvodné miesto. www.priateliazeme.sk