Back to the article Ako na úpravu kompostoviska 7 / 15

7. Uzatvorenie vrecaVrece s burinou sme čo najsilnejšie zaviazali, aby sa doň nedostalo svetlo ani vzduch. Takto pripravené sme ho uložili na slnečné miesto. www.priateliazeme.sk