Back to the article Údržba pásovej brúsky 1 / 16

4. Remeň Uvoľníme remeň z náhonu a odstránime prach. Prekontrolujeme opotrebovanie gumy a oživíme jej povrch vrstvičkou glycerínu. Možno je čas objednať nový remeň.