Back to the article Údržba pásovej brúsky 1 / 16

5. Otváranie Odmontujeme všetky skrutky vo vrchnej časti brúsky, aby sme mohli oddeliť plastové telo od kovovej základne. Použijeme skrutkovač s dlhým driekom.

05 milangigel big image