Back to the article Údržba pásovej brúsky 7 / 16

7. Kryt motora Odskrutkujeme sériu skrutiek vo vnútri brúsky. Pod krytom sa nachádza rotor motora, odťahová turbína, elektronika a spínač.

07 milangigel big image