Back to the article Údržba pásovej brúsky 6 / 16

8. Čistenie Postupne odstránime nánosy prachu. Ak sa prilepili k vrstve maziva, uvoľníme ich prípravkom WD40 a po očistení súčasti premažeme voskom alebo silikónovým olejom.

08 milangigel big image