Back to the article Údržba pásovej brúsky 1 / 16

9. Vypínač Uvoľníme kabeláž vypínača, vytiahneme ho von. Opatrne otvoríme mechanizmus vypínača. Uvoľníme dvojicu kovových kontaktov a pružinu.

09 milangigel big image