Back to the article Zateplenie – cesta k úsporám 4 / 10

Izolácia domu bude fungovať naplno, ak sa vymenia aj okná ešte pred zateplením obvodového plášťa. Oknám treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože práve pri ich osteniach sa najčastejšie vyskytujú tepelné mosty. (Kalypso)