Späť na článok Zateplenie – cesta k úsporám 3 / 10

Lepiaca zmes sa nanáša buď na celú plochu tepelnej izolácie, alebo bodovo – pri okrajoch dosky. Na bočné steny dosiek sa lepiaca zmes nikdy nenanáša! Pri aplikácii tepelnej izolácie z minerálnej vlny je vhodné naniesť vrstvu lepidla na celú plochu podkladu. (Henkel)