Back to the article Omietanie fasády po zateplení 1 / 11

5. DRSNÝ POVRCH Ak treba, šúchaním hladidlom môžeme dať omietke aj drsnejšiu štruktúru. Šúchame, až keď omietka trochu zvädne (stvrdne). Foto: Henkel