Back to the article Omietanie fasády po zateplení 2 / 11

TENKOVRSTVOVÉ LEPIDLO STL – SPECIAL Minerálne cementové lepidlo je určené na vnútorné aj vonkajšie lepenie obkladov a dlažieb do tenkého maltového lôžka na steny, ale aj na podlahu na tenkovrstvové lepenie. Hrúbka lepidla po uložení prvkov je 3 až 8 mm. Vhodné je aj na lepenie polystyrénu. Stavebné tenkovrstvové lepidlo kvalitatívnej triedy C1 T, spracovateľnosť asi 2 hodiny, sivá farba. CENA 3,80 €/25 kg, www.quick-mix.sk